11.12.2017

1111. raita

71.-79. krs: Virkkaa *3 ks valkoisella, 3 ks mustalla,* toista *-* vielä 34 kertaa.